Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
ZAMKNIJ X

Czego chcesz od nas Panie - interpretacja

Geneza utworu„Czego chcesz od nas Panie” to jedna z wczesnych pieśni Jana Kochanowskiego, wydana w 1562 roku w krakowskiej drukarni Macieja Wirzbięty (razem z „Zuzanną”). Utwór ten powstał prawdopodobnie około
Analiza utworuPieśń składa się z siedmiu czterowersowych strof. Mamy do czynienia z wierszem trzynastozgłoskowym, sylabicznym ze średniówką po siódmej sylabie. Regularna forma wiersza odzwierciedla harmonię świata. Na poziomie leksykalnym tekst operuje sformułowaniami określającymi Boga jako Pana stworzenia, budowniczego, dobroczyńcę i dawcę łask. Pieśń ma więc nie tylko wymiar religijny, ale także pochwalny.

„Czego chcesz od nas Panie” to przykład liryki zwrotu do adresata. Ważną rolę pełnią tak zwane figury kontaktu, czyli pytania retoryczne. Podkreślają one hojność i wspaniałomyślność Stwórcy.  Uwidacznia się tu wyraźny kontrast pomiędzy wielkością Boga a małością człowieka, który nie może w żaden sposób odwdzięczyć się swojemu dobroczyńcy. Stosowanie bezpośrednich zaimków osobowych (Tyś, Ty, Cię) świadczy o bliskim
Interpretacja utworuPieśń „Czego chcesz od nas Panie” to podniosły utwór wychwalający wielkość nieskończonego i wspaniałego Boga. Pan jawi się tu jako wielki architekt, który skonstruował świat wedle harmonijnych reguł: oddzielił światło od ciemności, noc od dnia, lądy od wód oraz wyznaczył poszczególne pory roku. Rzeczywistość stworzona przez Boga jest tworem doskonałym i harmonijnym. W świecie panuje określony, uniwersalny ład. Doskonałość Boga znajduje odzwierciedlenie w doskonałości Jego dzieła. W ten sposób przejawia się w utworze filozofia tomistyczna, zgodnie z którą o istnieniu Absolutu wnioskuje się na podstawie piękna i bogactwa otaczającego świata. Bóg jest jednocześnie bytem niepoznawalnym, nieśmiertelnym i nieskończonym, którego nie może